Informatică și TIC


Nicula Mircea Cristian - Matematică pentru evaluare națională 2023 http://mate.erobo.ro/

Pop Constanța - Code::Blocks - Noțiuni introductive  2023 https://drive.google.com/open?id=15qwFmaoQwqpLJbkr--9jqhI4KdQEGcAu

https://www.digitaliada.ro/Notiuni-introductive-Code-Blocks-a1721227835478566


Ghid de utilizare - mediu programare Alice_cls V,IX.pdf